Sống đẹp

2 biểu hiện của người sống cực kỳ khôn khéo, không ai ghét nổi

Dưới đây là những biểu hiện của người biết giấu cảm xúc, không để người khác biết mình nghĩ gì, chính vì thế luôn được người khác yêu quý.