Văn hóa

Preview Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 29: Thạch báo nợ, bố Lưu bị chửi té tát

Preview Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 29 dần đi đến những hồi kết, cuối cùng thì Thạch cũng không thể giấu mãi được chuyện mình đi vay nặng lãi...sau khi mọi chuyện vỡ lở bố Lưu bị chửi té tát.