Lang thang check-in

Hoa giáng hương nở rộ nhuộm vàng một góc trời Thủ đô

Những ngày này, trên các tuyến phố Thủ đô, những cây hoa giáng hương đang vào độ nở rộ, rực rỡ dưới nắng vàng đẹp đến nao lòng.