Lang thang check-in

Khám phá hang Thúm Thưa được hình thành qua hàng triệu năm

Thạch nhũ của động Thúm Thưa được hình thành qua hàng triệu năm với đủ loại hình thù độc đáo sẽ làm mê mẩn bất cứ ai lần đầu chiêm ngưỡng.